Home

Impressum

Informace o zřizovateli organizační složky (Zřizovatel)

Informace vyžadované podle § 5 rakouského přízákona o internetovém obchodě

Obchodní jméno
ZUNO BANK AG

Sídlo a korespondenční adresa
Sídlo: Vordere Zollamtsstrasse 13, 3.OG Top D, 1030 Vídeň, Rakousko
Korespondenční adresa: P. O. Box 50, 1011 Vídeň, Rakousko

IČO
FN 326454f, Zřizovatel zaregistrovaný v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni

IČ DPH
ATU 64959904

Kontaktní údaje
Tel.: +43 1 717 07 26 91
E-mail: info@zuno.eu

Číslo zpracování údajů v rámci rakouského Registru zpracování údajů (DVR )
Užívání a zpracování osobních údajů je v souladu s příslušnými pravidly a předpisy o ochraně údajů.

Předmět činnosti Zřizovatele

Úvěrová instituce podle rakouského zákona o bankách:

 • Přijímání vkladů a jiných návratných zdrojů (část 1 §1 odst. 1)
 • Služby převodu peněžních prostředků (část 1 §1 odst. 2)
 • Poskytování úvěrů, kromě jiného spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů, faktoringu, s regresem, bez regresu, financování obchodních transakcí (včetně forfaitingu) (část 1 §1 odst. 3)
 • Vydávání a správa platebních prostředků, např. kreditních karet, cestovních šeků a bank (část 1 §1 odst. 6)

SWIFT Kód/BIC
RIDBAT WW

Kód banky
31300

Orgán dohledu
Rakouský Úřad pro finanční trh (Oblast dohledu nad bankovnictvím a cennými papíry)
Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vídeň, Rakousko
www.fma.gv.at

Členství

 • Rakouská federální ekonomická komora

Federální sektor bank a pojišťoven/Asociace Raiffeisen
Stubenring 8-10, 1010 Vídeň, Rakousko
www.wko.at

 • Österreichische Einlagensicherung reg. Gen. mbH

Am Stadtpark 3, 1030 Vídeň, Rakousko

Příslušná ustanovení právních předpisů
Rakouský zákon o bankách (dostupný na www.ris.bka.gv.at)

ZUNO BANK AG, organizační složka

Obchodní jméno
ZUNO BANK AG, organizační složka

Datum zápisu do obchodního rejstříku
ZUNO BANK AG, organizační složka, byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 73218, IČ: 247 26 389, dne 30. srpna 2010.

Sídlo a korespondenční adresa
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

IČO
247 26 389

DIČ
CZ24726389

 

Kontaktní údaje

Tel: +420 2 456 99 999

E-mail::info:@:zuno.cz

Předmět podnikání (činnosti)

 • Přijímání vkladů od veřejnosti
 • Poskytování úvěrů
 • Provádění platebního styku a zúčtování
 • Vydávání a správa platebních prostředků
 • Zprostředkování pojištění

SWIFT KÓD/BIC
ZUNOCZPP

KÓD BANKY
2310

Orgán dohledu
Česká národní banka (ČNB)
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika
www.cnb.cz

Orgán pro mimosoudní řešení sporů
Finanční Arbitr
Legerova 1581/69
110 00 Praha
www.finarbitr.cz

Příslušná ustanovení právních předpisů
Zákon o bankách (dostupný na www.cnb.cz)
Občanský zákoník

Vlastník internetové stránky
ZUNO BANK AG, organizační složka
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Vedoucí organizační složky
Peter Lakata

Prokurista
Monika Pisáková

ZUNO Bank AG, organizační složka byla zřízena rozhodnutím Zřizovatele ze dne 2. srpna 2010 se souhlasem dozorčí rady Zřizovatele.

Prohlášení podle rakouského zákona o médiích

Vydavatel a vlastník internetové stránky
ZUNO BANK AG
Vordere Zollamtsstrasse 13, 3.OG Top D, 1030 Vídeň, Rakousko

Členové představenstva ZUNO BANK AG
Zsolt Eötvös
Slavomír Mizák

Přímý akcionář ZUNO BANK AG
(Účast převyšuje 25 %)
Lexxus Services Holding GmbH (100%)
Am Stadtpark 3, 1030 Vídeň, Rakousko,
IČ: FN 295610x, společnost zaregistrovaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni
Management: Mag. Renate Kattinger, Rouven Sodtke

Akcionář Lexxus Services Holding GmbH
Raiffeisen International Invest Holding GmbH (100%)
Am Stadtpark 3, 1030 Vídeň, Rakousko,
IČ: FN 276072p, společnost zaregistrovaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni
Management: Mag. Renate Kattinger, Rouven Sodtke

Základní účel internetové stránky

 • Prezentace ZUNO
 • Informace o produktech a službách nabízených ZUNO