Home

PROHLÁŠENÍ

V zájmu zabránění praní špinavých peněz se ZUNO řídí zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podpora boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu je povinností každého jednotlivce v ZUNO. Tento zákon obsahuje základní principy, kterých se ZUNO drží při obchodních jednáních s klienty nebo ve vztahu ke svým zaměstnancům. Více se dozvíte v Prohlášení o ochraně před zneužitím banky k praní špinavých peněz a financování terorismu.

 

Pravidlá správania sa RZB

 

Eticky kodex

 

 

 

ZUNO VÍ, CO SE PATŘÍ

Ve své obchodní činnosti se ZUNO řídí rovněž i etickým kodexem. Najdete v něm základní hodnoty naší firemní kultury. Cílem je, aby bylo naše jednání při vykonávání obchodní činnosti a v záležitostech etiky v souladu s nejvyššími standardy.

 

 

Prohlášení AML