Home

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky
k ukončení provozu ZUNO

Otázky a odpovědi

Pojištění splácení k PŮJČCE

Když se něco stane, postaráme se za vás o splácení PŮJČKY

  • Pojištění pro případ smrti a invalidity
  • Pojištění pro případ smrti a invalidity a pracovní neschopnosti
  • Pojištění pro případ smrti a invalidity, pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti
Pojištění splácení

Cestovní pojištění k PLATINOVÉ KREDITCE

Cestovní pojištění vás chrání, když jste v zahraničí – po celou dobu platnosti PLATINOVÉ KREDITKY

  • Pojištění léčebných výloh
  • Asistenční služby
  • Pojištění pro případ úrazu
  • Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
Cestovní pojištění