Home

Bezpečnost je pro nás důležitá

Pro vaši bezpečnost na našem webu se snažíme udělat vše, co je v našich silách. Šifrujeme, kontrolujeme, testujeme... Bezpečnost ale závisí také na vás. Udržujte počítač v dobrém stavu, chraňte svá hesla a kódy PIN. Poradíme vám, jak na to.

 

 

 

bezpecnost

ONLINE BANKING ZUNO

Příhlášení do online bankingu
 • Potřebujete znát klientské číslo a heslo
 • Používejte hesla, která budou potenciálními útočníky těžko odhalitelná
 • Nikdy nepoužívejte odkaz z jiného zdroje, např. z e-mailu, webu apod.
 • Přihlašujte se pouze přímo zadáním adresy online bankingu moje.zuno.cz do prohlížeče nebo přes odkaz na oficiální webové stránce ZUNO – www.zuno.cz
Neúspěšné pokusy o přihlášení

Po třech neúspěšných pokusech o přihlášení (nesprávném zadání klientského čísla nebo hesla) vás ZUNO požádá o přepsání znaků z obrázku - tzv. captcha. Pokud opět zadáte nesprávné klientské číslo nebo heslo, máte ještě dva pokusy. U obou se rovněž musí zadat captcha. Pokud se vám to nepodaří, ZUNO z bezpečnostních důvodů zablokuje váš účet. Pro odblokování volejte kontaktní centrum.

Odhlášení z online bankingu

Když se rozhodnete ukončit práci s online bankingem, nezapomeňte se odhlásit. Také vám doporučujeme zavřít nebo restartovat prohlížeč.

Automatické odhlášení z online bankingu

ZUNO vás z bezpečnostních důvodů automaticky odhlásí po 15 minutách nečinnosti. Jak se říká, jeden nikdy neví.

 

HESLA

Jak vytvořit bezpečné heslo?
 1. Heslo musí být dostatečně dlouhé. Nejméně 8 znaků.
 2. Kombinujte malá a velká písmena a číslice. Případně využijte symboly @, $, %, *. Ponecháme to na vaší fantazii.
 3. Nepoužívejte slova, která najdete ve slovníku, ani názvy, jména a podobně.
 4. Nepoužívejte opakující se znaky nebo znaky v určitém pořadí (aaa, 12345, abcd apod.).
 5. Zaměňte písmena za číslice nebo symboly. Např. použijte 3 za E, @ za A, 1 za I, 0 za O, $ za S, 8 za B...
 6. Pro snadnější zapamatování hesla použijte známou frázi. Například z věty „Ten byt na Tržišti si koupím do konce roku 2011" můžete použít začáteční písmena a libovolně použít velká a malá písmena: TbnTskdkr2011. Dodržením doporučení z bodu 5 a přidáním symbolů na začátek a konec získáte velmi silné heslo: *T8nT$kdkr2OII*.
Jak pečovat o heslo?
 1. Nikomu je neprozrazujte. Nedávejte je ani žádnému zaměstnanci banky.
 2. Nepoznamenávejte si je na místa přístupná dalším osobám, tedy do notebooku, peněženky, mobilu nebo kalendáře, nelepte je na monitor ani na spodní část klávesnice. Nejlepší je mít heslo uložené v hlavě.
 3. Pravidelně je měňte. Například jednou za tři měsíce.
 4. V případě, že někdo zjistí vaše heslo nebo máte podezření, že by je mohl zjistit, okamžitě je změňte.
 5. Když se vám ho podaří zapomenout, zavolejte nám do kontaktního centra.

 

SMS KÓDY

Autorizace SMS kódem – transakce a změna nastavení

Aktivní transakce ověřuje ZUNO pomocí sms kódu. Sms kód má šest číslic a je doručen na vámi registrovaný mobil. Odesílatelem je vždy ZUNO. Při potvrzovaní transakce nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou všechny údaje správné. Máte-li pochybnosti, nepotvrzujte transakci. Na potvrzení máte 15 minut. Po jejich uplynutí již sms kód nebude platný a bude nutné provést transakci znovu.

Změna telefonního čísla pro posílání sms

Vaše číslo slouží k potvrzení aktivních transakcí v online bankingu. Můžete si je změnit následujícími způsoby:

 • Pokud máte zároveň své staré i nové telefonní číslo, změna je snadná. Na staré telefonní číslo vám pošleme sms kód, kterým v online bankingu potvrdíte změnu čísla ze starého na nové.
 • Pokud své staré číslo již nemáte, stáhněte si Žádost o změnu/obnovu údajů. Vyplňte údaje, přiložte kopii občanského průkazu nebo povolení k pobytu a pošlete je bance. Máte dvě možnosti - dokumenty oskenovat a poslat na e-mail nebo pořídit jejich kopie a poslat na adresu banky. ZUNO žádost zpracuje a vy změnu čísla potvrdíte při nejbližším přihlášení do online bankingu.

 

TRVALÉ PŘÍKAZY

Trvalé příkazy nebo předdefinované platby ze seznamu účtů potvrdíte sms kódem pouze jednou. Při dalších transakcích již sms kód nebudete potřebovat.

 

online banking - bezpečnosť