Home

Od 21. října 2016 už není možné žádat o nové produkty a služby v ZUNO.

Zjistěte více.

Máte nevýhodné úvěry
s vysokými splátkami?

Refinancujte je v ZUNO. Okamžitě snížíme váš úrok
a splátku, a vy tak celkově zaplatíte méně.

Spočítejte si to

PODMÍNKY, DOKUMENTY A PŘÍKLAD ONLINE PŮJČKY

Aby vám byly jasné všechny detaily, projděte si před požádáním o online PŮJČKU informace důležité pro její získání.

Podmínky

Existují určité podmínky, které musíte splnit před tím, než vám můžeme PŮJČKU schválit. Zkontrolujte si, jestli:

 1. Jste dospělý - pokud jste zaměstnanec, musí vám být nejméně 18 let, pokud jste OSVČ, musí vám být nejméně 21 let.
 2. Jste plně způsobilý k právním jednáním.
 3. Máte ÚČET v ZUNO.
 4. Váš čistý měsíční příjem je nejméně 6 250 Kč. Jste OSVČ? Měsíční příjem vám vypočítáme jako roční daňový základ vydělený 12 – počtem měsíců v roce. Jestli je váš příjem dostatečný, si můžete ověřit v naší kalkulačce.
 5. Jste zaměstnanec, OSVČ nebo pobíráte důchod. Pokud jste student, na mateřské dovolené, v domácnosti nebo nezaměstnaný, PŮJČKU vám nemůžeme poskytnout.
 6. Nejste ve zpoždění se splátkou u jiné banky.
 7. V současné době ZUNO nic nedlužíte. Dejte si pozor na nepovolené přečerpání ÚČTU nebo nesplacené splátky PŮJČKY.
 8. Před žádostí o PŮJČKU či PŮJČKU PLUS si převedete peníze na svůj ÚČET z účtu v jiné bance.

Je možné, že vás v průběhu schvalování žádosti budeme kontaktovat pro upřesnění některých informací, mějte tedy svůj telefon u sebe.

Tyto dokumenty si pročtěte před požádáním o online PŮJČKU

1. Úvěrové obchodní podmínky pro PŮJČKU

Obsahují všechny podstatné podmínky pro PŮJČKU. Jsou součástí Smlouvy o PŮJČCE a je dobré si je přečíst ještě před tím, než o PŮJČKU požádáte.

2. Detaily o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ

Informace k POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ je dobré si přečíst ještě před požádáním o PŮJČKU. Dozvíte se podstatné podmínky POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ, informace o pojištění, doporučení, bližší informace o druhu pojistných krytí, pojistném a pojistných událostech.

 • Informace k POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ
 • Rámcová pojistná smlouva
 • Soubor pojistných podmínek

3. Ověření v externích databázích

ZUNO se bude na vaši platební morálku a další půjčky informovat v externích registrech. Tyto databáze nebudeme procházet bez vašeho souhlasu. Proto potřebujeme vaše svolení pro dotázání v Credit bureau a SOLUS při podepsání žádosti o PŮJČKU. Pokud vaši žádost zamítneme na základě zjištění v těchto databázích, dáme vám vědět.

Reprezentativní příklad online PŮJČKY a výpočtu RPSN

Zjistěte, jaké náklady na PŮJČKU má průměrný klient:

Typ PŮJČKA PŮJČKA PLUS
Výška PŮJČKY 100 000 Kč 100 000 Kč
Úroková sazba 8,90 % p. a. 8,90 % p. a.
Roční procentní sazba nákladů 9,27 % 11,48 %
Měsíční splátka 2 070,99 Kč 2 070,99 Kč
Poskytnutí PŮJČKY 0 Kč 0 Kč
Měsíčně za balík služeb 0 Kč 99 Kč
Doba splatnosti PŮJČKY 60 měsíců 60 měsíců
Počet splátek 60 60
klient dohromady zaplatí 124 259,40 Kč 130 199,40 Kč

Ceník

Všechny poplatky najdete v našem ceníku.

ty nejdůležitější jsou tady:
 • Poskytnutí PŮJČKY: 0 % z částky PŮJČKY nebo PŮJČKY PLUS
 • Za vedení PŮJČKY: 0 Kč měsíčně
 • Za balík služeb PŮJČKY PLUS: 99 Kč měsíčně
 • Částečné nebo úplné předčasné splacení PŮJČKY:
  1 % z výše mimořádné splátky, pokud je doba mezi splátkou a sjednaným koncem PŮJČKY delší než 1 rok
  0,5 % z výše mimořádné splátky, pokud je doba mezi splátkou a sjednaným koncem PŮJČKY kratší než 1 rok
 • Poplatek za POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ: je vypočítán jako určité procento z výše měsíční splátky. Platí se dohromady se splátkou

Při částečném předčasném splacení PŮJČKY neplatíte poplatek za změnu smluvních podmínek.

U PŮJČKY PLUS vám za úplné předčasné splacení žádný poplatek neúčtujeme

Úroková sazba

 • Úroková sazba PŮJČKY: od 4,9 % ročně
 • Smluvní pokuta z prodlení měsíčně: 1 % z úroků a jistiny po splatnosti

Finální výšku vaší vaší úrokové sazby najdete v Předsmluvním formuláři.

Všechny ostatní úrokové sazby najdete v našich úrokových sazbách a ceníku.

PŮJČKA PLUS

PŮJČKA PLUS je PŮJČKA, ke které za měsíční poplatek 99 Kč získáte tyto extra výhody:

Pojištění pro případ smrti anebo invalidity 0 Kč
SMS a e-mailová připomínka splátky 0 Kč
Předčasné částečné nebo celkové splacení 0 Kč
Předčasné částečné nebo celkové splacení 0 Kč
Zvýšení nebo snížení měsíční splátky 0 Kč

Pojištění splácení PŮJČKY

Pojištění si můžete zřídit pro případ:

 • smrti a invalidity 3. stupně

  chrání vás v případě smrti nebo invalidity 3. stupně způsobené chorobou či úrazem, případně při trvalých následcích úrazu s rozsahem nad 50 %.

 • smrti a invalidity 3. stupně, pracovní neschopnosti

  chrání vás v případě smrti nebo invalidity 3. stupně a pomůže vám se splácením PŮJČKY, pokud v důsledku choroby nebo úrazu nemůžete dlouhodobě pracovat. Pracovní neschopnost musí být potvrzená lékařem.

 • smrti a invalidity 3. stupně, pracovní neschopnosti, nezaměstnanosti

  chrání vás v případě smrti nebo invalidity 3. stupně, pomůže vám se splácením PŮJČKY v případě pracovní neschopnosti a nedobrovolné ztráty zaměstnání.

Žádáte o PŮJČKU a jste v důchodu?

Můžeme vám nabídnout pouze pojištění pro případ smrti a trvalých následků úrazu s rozsahem nad 50 %. Pojištění vám uzavřeme, pokud vám není víc než 64,5 roku. 65. rokem vám pojištění zanikne. Jste v invalidním důchodu? Bohužel vám nemůžeme nabídnout žádné pojištění.

Co v případě smrti nebo invalidity?

UNIQA uhradí ZUNO zůstatek PŮJČKY k datu, kdy pojištěný zemřel nebo mu byla přiznaná úplná invalidita/trvalé následky úrazu. Tyto peníze ZUNO použije na splacení PŮJČKY.

Co v případě pracovní neschopnosti?

UNIQA bude po dobu pracovní neschopnosti poskytovat ZUNO tolik peněz, kolik činí měsíční splátka PŮJČKY. ZUNO použije peníze na splácení PŮJČKY. Na jednu pojistnou událost může být vyplaceno maximálně 12 plateb. V případě, že pracovní neschopnost nastane opakovaně, bude vyplaceno nanejvýš 24 plateb na jednu PŮJČKU.
Čekací doba je 30 dní
Karenční doba je 60 dní

Co v případě nezaměstnanosti?

UNIQA bude poskytovat ZUNO takovou částku, jakou činí měsíční splátka PŮJČKY po dobu, kdy pojištěný bude nezaměstnaný. Tyto peníze ZUNO použije na pokrytí splátek PŮJČKY. Na jednu pojistnou událost může být vyplaceno maximálně 12 plateb. V případě, že pojistná událost nastane opakovaně, bude vyplaceno nanejvýš 24 plateb na jednu PŮJČKU.
Čekací doba je 90 dní
Karenční doba je 60 dní

Předtím, než si zvolíte typ pojištění, zvažte svou aktuální životní situaci a všechny podmínky, které jsou uvedeny v rámcové pojistné smlouvě, Všeobecných a doplňkových pojistných podmínkách tak, abyste zvolil/a své pojištění co nejlépe.
Přečtete si vše podstatné k pojištění splácení